پارکینسون

فیزیوتراپی بیماری پارکینسون

فیزیوتراپی بیماری پارکینسون

درمان های فیزیوتراپی و کاردرمانی برای بیماری پارکینسون به بهبود زندگی فرد کمک می کند.
هدف اصلی درمان فیزیوتراپی، کاهش سرعت پیشرفت بیماری است. کاردرمانی نیز به افزایش
کیفیت زندگی بیمار کمک فراوانی خواهد کرد.

سؤالات خود را در واتساپ از ما بپرسید
پیام خود رادر واتساپ برای ما ارسال کنید