فیزیوتراپی ایرانیان
سوزن سوزن شدن دست و پا

11 علت شایع سوزن سوزن شدن دست و پا

اکثر مردم گاهی اوقات احساس سوزن سوزن شدن دست و پا خود می کنند. گزگز در پا یا دست ممکن است احساس ناخوشایندی داشته باشد، اما علت آن معمولاً جدی نیست. با این حال، اگر پاها یا دست‌ ها اغلب سوزن سوزن می‌ شوند، این ممکن است نتیجه یک بیماری زمینه ‌ای باشد.

فیزیوتراپی ایرانیان

حرفه ای ترین مرکز فیزیوتراپی

خدمات ما

مؤسسه فیزیوتراپی ایرانیان
فیزیوتراپی ایرانیان
This is Progress Bar50%
50%