فیزیوتراپی کمر بعد از چراحی کمر

جراحی فیوژن بین کمری قدام

جراحی فیوژن بین کمری قدامی (ALIF)

ALIF یک عمل جراحی ستون فقرات است که در آن ستون فقرات از جلو به جای از پشت نزدیک می شود.
از طریق شکم و معمولا با کمک جراح عروق انجام می شود تا رگ های خونی اصلی را از مسیر خارج کند.
دیسک برداشته می شود و فشار روی اعصاب کاهش می یابد. سپس یک اسپیسر در فضایی که دیسک
در آن قرار داشت قرار می‌گیرد و برای ثبات بیشتر، پیچ‌ها را از طریق اسپیسر یا صفحه‌ای وارد استخوان‌های
ستون فقرات می‌کنند.

سؤالات خود را در واتساپ از ما بپرسید
پیام خود رادر واتساپ برای ما ارسال کنید