فیزیوتراپی ایرانیان
فیزیوتراپی عصبی

فیزیوتراپی نورولوژیک یا فیزیوتراپی عصبی چیست؟

فیزیوتراپی نورولوژیک یکی از شاخه های درمان فیزیوتراپی است که برای درمان بیماری های عصبی به کار می رود.
افراد مبتلا به آسیب های نخاعی، فلج بلز، پارکینسون، ام اس و فلج مغزی به انجام فیزیوتراپی نورولوژیک نیاز دارند.
این درمان معمولا در ترکیب با درمان های دیگر به کار می رود.

فیزیوتراپی ایرانیان

حرفه ای ترین مرکز فیزیوتراپی

خدمات ما

مؤسسه فیزیوتراپی ایرانیان
فیزیوتراپی ایرانیان
This is Progress Bar50%
50%