فیزیوتراپی جراحی

تراپزیکتومی

آشنایی با روش جراحی تراپزیکتومی؛ قبل و بعد از آن

تراپزیکتومی، یک روش جراحی برای درمان یک بیماری پزشکی به نام آرتریت پایه شست است.
این روش شامل برداشتن یک استخوان مکعبی شکل کوچک به نام استخوان ذوزنقه ای در پایه
مفصل شست است که انگشت شست شما را به مچ دست شما متصل می کند.

سؤالات خود را در واتساپ از ما بپرسید
پیام خود رادر واتساپ برای ما ارسال کنید