فیزیوتراپی ایرانیان
فلج

فلج اندام چیست و به چه معناست ؟

فلج اندام زمانی اتفاق می افتد که شما قادر به انجام حرکات ارادی عضلانی نباشید. مشکلات سیستم عصبی باعث فلج می شود. هنگامی که فلج اتفاق می افتد ، نمی توانید قسمت های خاصی از بدن خود را حرکت دهید. در واقع فلج از دست دادن عملکرد ارادی ماهیچه در یک یا چند قسمت از بدن در نتیجه آسیب به سیستم عصبی است.

فیزیوتراپی ایرانیان

حرفه ای ترین مرکز فیزیوتراپی

خدمات ما

مؤسسه فیزیوتراپی ایرانیان
فیزیوتراپی ایرانیان
This is Progress Bar50%
50%