فیزیوتراپی ایرانیان
فتق دیسک کمر

فتق دیسک کمر و درمان آن

ستون فقرات، از مجموعه‌ای از مهره‌ها که روی هم قرار گرفته‌اند، تشکیل شده است. دیسک‌ها با جذب ضربه‌های ناشی از فعالیت‌های روزانه مانند
راه رفتن، بلند کردن و چرخیدن از استخوان‌ها محافظت می‌کنند. تحت یک سری عوامل، عملکرد دیسک‌ها دچار اختلال می‌شود و فتق دیسک را ایجاد می‌کند.

فیزیوتراپی ایرانیان

حرفه ای ترین مرکز فیزیوتراپی

خدمات ما

مؤسسه فیزیوتراپی ایرانیان
فیزیوتراپی ایرانیان
This is Progress Bar50%
50%