عصب رادیال

عصب رادیال

آسیب عصب رادیال و درمان آن با فیزیوتراپی

عصب رادیال به عنوان یک عصب محیطی دستگاه عصبی مرکزی است که عملکرد حرکتی و حسی دست ها
را کنترل می کند. آسیب عصب رادیال در حرکت مچ، انگشتان و بازو اختلال به وجود می آورد. فیزیوتراپی
عصب رادیال یکی از بهترین روش های درمان این آسیب ها است.

سؤالات خود را در واتساپ از ما بپرسید
پیام خود رادر واتساپ برای ما ارسال کنید