درمان زانو

عقب زدگی زانو

عقب زدگی زانو یا ژنورکورواتوم چیست؟ ۴ علت عقب زدگی زانو

عارضه عقب زدگی زانو زمانی ایجاد می شود که مفصل زانو بیشتر از دامنه حرکتی خود کشیده شود و همین عامل موجب می شود مفصل زانو به سمت عقب خود حرکت کند.

زانو جامپر

علت تاندونیت کشکک یا زانوی پرش چیست

زانوی پرش ، تاندونوپاتی کشکک ، زانوی جامپر تشخیص بالینی درد و اختلال در تاندون کشکک است
و به فشار بیش از حد عملکردی ناشی از پریدن اشاره دارد .زانوی جامپر نوعی آسیب تاندون
است که در ورزشکاران در نقطه ای که تاندون به استخوان می چسبد دیده می شود. زانوی جامپر
معمولاً شامل اتصال تاندون کاسه زانو به قطب پایین کاسه زانو می شود.این وضعیت با محدود کردن
شرکت در ورزش می تواند برای ورزشکاران حرفه ای پایان کار باشد.

سؤالات خود را در واتساپ از ما بپرسید
پیام خود رادر واتساپ برای ما ارسال کنید