درمان زانو درد

  1. خانه
  2. درمان زانو درد
عقب زدگی زانو

عقب زدگی زانو یا ژنورکورواتوم چیست؟ ۴ علت عقب زدگی زانو

عارضه عقب زدگی زانو زمانی ایجاد می شود که مفصل زانو بیشتر از دامنه حرکتی خود کشیده شود و همین عامل موجب می شود مفصل زانو به سمت عقب خود حرکت کند.

فیزیوتراپی زانو

فیزیوتراپی زانو درد با بهترین روش درمان در سال ۲۰۲۲

انجام فیزیوتراپی زانو درد برای درمان انواع آرتریت زانو و افزایش دامنه حرکتی آن مفید است. انتخاب یک فیزیوتراپیست معتبر و ماهر در به دست آوردن نتیجه ای رضایت بخش، نقش مهمی دارد.

دوچرخه سواری بر مفصل زانو

اثرات دوچرخه سواری بر زانو

زانو درد در دوچرخه سواری یکی از شایع ترین درد های ورزشکاران این رشته میباشد. صدمات ناشی از استفاده بیش از حد دوچرخه می‌تواند منجر به مشکلاتی شود که از سه دسته کلی سرچشمه می‌گیرد. همه عوامل کمکی از این سه حوزه مشکل خواهند داشت: تغییرات در شدت تمرین (ویژه دوچرخه سواری). تغییرات در تجهیزات (ویژه دوچرخه)؛ و آرایش آناتومیکی و بیومکانیکی ما (ویژه دوچرخه سوار).

زانو جامپر

علت تاندونیت کشکک یا زانوی پرش چیست

زانوی پرش ، تاندونوپاتی کشکک ، زانوی جامپر تشخیص بالینی درد و اختلال در تاندون کشکک است
و به فشار بیش از حد عملکردی ناشی از پریدن اشاره دارد .زانوی جامپر نوعی آسیب تاندون
است که در ورزشکاران در نقطه ای که تاندون به استخوان می چسبد دیده می شود. زانوی جامپر
معمولاً شامل اتصال تاندون کاسه زانو به قطب پایین کاسه زانو می شود.این وضعیت با محدود کردن
شرکت در ورزش می تواند برای ورزشکاران حرفه ای پایان کار باشد.