درمان درد فیزیوتراپی ایرانیان

کمر درد بعد از غذا خوردن

چرا بعد از غذا خوردن کمر درد می گیریم؟

کمر درد بعد از غذا خوردن اغلب نتیجه درد ارجاعی است. این دردی است که از یک ناحیه از بدن سرچشمه
می گیرد و به ناحیه دیگری سرایت می کند. مشکلات متعددی می تواند باعث کمر درد بعد از غذا خوردن شود،
از وضعیت نامناسب بدنی گرفته تا زخم معده، این ها می توانند در تشدید علائم موثر باشند.

سؤالات خود را در واتساپ از ما بپرسید
پیام خود رادر واتساپ برای ما ارسال کنید