فیزیوتراپی ایرانیان
درد شانه

تفاوت فیزیوتراپی و کایروپراکتیک در درمان درد شانه ها

درمان درد شانه ها با فیزیوتراپی و کایروپراکتیک توسط هر پزشک متخصص ارتوپدی می تواند تجویز گردد.
اما مزیت های هر روش برای هر بیمار متفاوت است. تفاوت فیزیوتراپی با کایروپراکتیک در مسیرهای درمانی
آن ها است. اما هدف هر دو روش درمانی، کاهش درد و درمان مشکل بیمار است.

فیزیوتراپی ایرانیان

حرفه ای ترین مرکز فیزیوتراپی

خدمات ما

مؤسسه فیزیوتراپی ایرانیان
فیزیوتراپی ایرانیان
This is Progress Bar50%
50%