جراحی آرتریت

جراحی آرتریت

جراحی آرتریت | معرفی انواع جراحی، زمان بهبود و عوارض آن ها

جراحی آرتریت از مهم ترین روش های درمانی برای انواع آرتریت مفصلی به حساب می آید.
روش های مختلفی برای جراحی آرتریت به کار برده می شود. تعویض مفصل، تعویض جزیی
مفصل، استئوتومی و سینووکتومی از مهم ترین روش های جراحی آرتریت هستند.

سؤالات خود را در واتساپ از ما بپرسید
پیام خود رادر واتساپ برای ما ارسال کنید