فیزیوتراپی ایرانیان
تاندونیت پاتلا

علائم آسیب زانوی جامپر و راهکارهای درمان

تاندونیت کشکک زانو (Patellar tendon) به عنوان زانوی جامپر شناخته می شود و آسیب به آن در ورزشکارانی که نیاز
به پرش سریع یا توقف با سرعت بالا دارند رایج است. تحقیقات نشان می دهد آسیب زانوی جامپر در مردان شایعتر از زنان است.

فیزیوتراپی ایرانیان

حرفه ای ترین مرکز فیزیوتراپی

خدمات ما

مؤسسه فیزیوتراپی ایرانیان
فیزیوتراپی ایرانیان
This is Progress Bar50%
50%