بهترین کلینیک فیزیوتراپی

  1. خانه
  2. بهترین کلینیک فیزیوتراپی
فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی خدمتی است به افراد و جامعه که فقط توسط فیزیوتراپیست صورت می گیرد. دیدگاه منحصر به فرد فیزیوتراپیست از بدن, نیازها و توانایی های حرکتی در رسیدن به تشخیص درست و بهترین روش درمانی نقش اساسی دارد.کلیه روشهای درمان درد، تسکین درد، تکنیک های به روز جهانی رشته فیزیوتراپی، دستگاههای پیشرفته و اختصصاصی در فیزیوتراپی و وجود متخصصین فیزیوتراپیست در بهترین فیزیوتراپی با نام کلینیک فیزیوتراپی ایرانیان موجود میباشد.

فیزیوتراپی چیست؟

فیزیوتراپی جهت بیماری‌هایی که مرتبط با حرکت هستند و همه چیزهایی که برای حرکت نیاز هستند را در نظر می‌گیرد، پس شامل چند دسته از بیماری‌ها می‌شود، که عبارتند از:بیماران ارتوپدی
بیماران نورولوژیک
بیماری‌های تنفسی و قلبی
بیماری‌های روماتیسمی و پوستی
مشکلات مرتبط با کف لگن
بیماران نیازمند بستری (پس از بارداری، جراحی و …)
فیزیوتراپی در سوختگی
کودکان

دوچرخه سواری بر مفصل زانو

اثرات دوچرخه سواری بر زانو

زانو درد در دوچرخه سواری یکی از شایع ترین درد های ورزشکاران این رشته میباشد. صدمات ناشی از استفاده بیش از حد دوچرخه می‌تواند منجر به مشکلاتی شود که از سه دسته کلی سرچشمه می‌گیرد. همه عوامل کمکی از این سه حوزه مشکل خواهند داشت: تغییرات در شدت تمرین (ویژه دوچرخه سواری). تغییرات در تجهیزات (ویژه دوچرخه)؛ و آرایش آناتومیکی و بیومکانیکی ما (ویژه دوچرخه سوار).