بهبود درد پا در فیزیوتراپی

علت ضعف ناگهانی ساق پا

۱۱ علت ضعف ناگهانی ساق پا که بهتر است آنها را بشناسیم

درد و ضعف ناگهانی ساق پا می تواند از بیماری های جدی عصبی ناشی شود. ضعف در ساق پا
می تواند در اثر بیماری ام اس، سکته مغزی، سندرم گلین باره و مواردی از این قبیل باشد. پیگیری
و درمان به موقع علت ضعف ناگهانی ساق پا اهمیت بسیاری دارد.

سؤالات خود را در واتساپ از ما بپرسید
پیام خود رادر واتساپ برای ما ارسال کنید