فیزیوتراپی ایرانیان
تورم استخوان ترفوه

درمان مفصل استرنوکلاویکولار یا تورم استخوان ترقوه

مفصل استرنوکلاویکولار (SC) مهم است، زیرا به حمایت از شانه کمک می‌کند. مفصل استرنوکلاویکولار، استخوان‌های
بازو و شانه را به اسکلت عمودی متصل می‌کند. اکثر مشکلات مفصل استرنوکلاویکولار نسبتاً جزئی هستند.
با این حال، انواع خاصی از آسیب‌ها نیاز به مراقبت فوری پزشکی دارند.

فیزیوتراپی ایرانیان

حرفه ای ترین مرکز فیزیوتراپی

خدمات ما

مؤسسه فیزیوتراپی ایرانیان
فیزیوتراپی ایرانیان
This is Progress Bar50%
50%