تعویض مفصل زانو

خانم ابراهیمی عمل تعویض مفصل زانو داشتند . ایشون جلسه اولی که اومدند اصلا نمی تونستند پاشون رو خم کنند اما الان بعد از 10 جلسه می توانند به راحتی پاشون رو خم کرده و راه بروند .

نظرات سایر بیماران در مورد خدمات ما در مرکز فیزیوتراپی ایرانیان

فهرست