امیرحسین اکبری، بازیکن تیم ملی فوتبال ساحلی

من به دلیل در رفتگی دست ۲۸ روز دستم در آتل بود . وقتی که آتل دستم را باز کردم روند درمانیم را در کلینیک فیزیوتراپی ایرانیان زیر نظر دکتر صدیقی آغاز کردم . خدا روشکر با کادر و رسیدگی خوبشون شرایطم ایدjه آل شده و توانسته ام تمریناتم را شروع کنم .

 

نظرات سایر بیماران در مورد خدمات ما در مرکز فیزیوتراپی ایرانیان