امیر شعبانی ، بازیکن تیم جوانان سپاهان

به نام خدا امیر شعبانی هستم بازیکن جوانان سپاهان . با آسیب دیدگی مچ پایی که داشتم اومدم کلینیک ایرانیان پیش دکتر صدیقی . با جلساتی که اومدم دکتر پام را تقریبا 80 درصد آماده تمرینات و بازی ها کردند . دستشون درد نکنه با جلسات کمی که اومدم خوب شدم تقریبا و بعد از 5 جلسه دیگر می توانم تمریناتم را شروع کنم .