رضایت مراجعین از فیزیوتراپی ایرانیان ، علی حسین خوانساری

به نام خدا . بنده علی حسین خوانساری هستم . حدود یک سالی هست که ربات زانوی راستم پاره شده . دکتر های زیادی رفتم و عمل های جراحی انجام دادم و نتیجه ای نگرفتم .

بامعرفی دامادم آقای بهبود فر که رکورد دارد  چرخش توپ بسکتبال در گینس هستند به موسسه فیزیوتراپی ایرانیان آقای دکتر صدیقی مراجعه کردم . از وقتی آمدم این جا نتیجه خوبی گرفتم و از کارشون بسیار راضی هستم . بنده رضایت کامل از مرکز فیزیوتراپی ایرانیان دارم .